Okültizm Nedir? Okültizm Çalışmaları

sirius

Terim Latincede “gizli, saklı” anlamına gelen  occultus sözcüğünden gelir.  Bilinmeyeni,görünmeyeni ve daha önemlisi kendini arayan insanoğlunun çalışma alanıdır okültizm. Neden sorusunu mistik alemde arayanların, Yaratılış sırrını arayanların alanıdır. Yaratılışa ve Kainata dair gerçekleri, kendine özgü bazı bilim dışı ve genelde gizli tutulan yöntemlerle araştırmayı amaçlayan öğreti ve sistemlerin genel adıdır.

Türkçe Gizli İlimler olarak tanımlayacağımız okültizm kapsadığı alanlar Büyü(maji),Sembolizm,Nümeroloji,Havas,Ruh bilimcilik,Simya,Astral boyut çalışmaları,ilmi sima( yüz ve vücut okuma),Teürji ve Psişik çalışmalar( kozmik,astral boyut varlıkları,ruhsal varlıklarla ve cin’lerle temas kurma ve yardım alma), Kahinlik,Falcılık,Ebced ilmi,Cifir, Hüdaam ilmi, Remil,Şifacılık (Bioenerji,Reiki,Kundalini,Gma), Parapisikoloji ve Spiritüalizm sayılabilir.

Bu alanlarda yapılan çalışmalara okültizm, araştırmacı,geliştirici ve uygulayıcılara’da Okültist denir.Çalışmalar ve sonuç birikimleri genel olarak gizli tutulur. Her insiyeye ait farklı ritüeller olsada genelde varılan noktalar üç aşağı beş yukarı aynıdır, bazen terimler,bazen uygulamalar farklı olsada genelde sonuçlarda ortak noktalar vardır.Mesela doğuda havas’tır batıda maji, ama çalışma araştırma ve uygulamalar benzerdir.

Parapsikoloji çalışmaları her zaman insanların ilgisini çekmiştir, duru görü,telepati,ölümden sonra yaşam ruhlar alemi gibi duyu dışı algılamalar ve bu yetenekleri olan insanlar merak konusu olmuştur