Esmaül Hüsna Ve Havasları

 1. esma-ül hüsna
  esmalar

  1.Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.

 2. Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın(CC) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.
 3. Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah’ın(CC) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.
 4. Ya Melik : Dünyada ve Ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.
 5. Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah’ın(CC) izniyle iyileşir.
 6. Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.
 7. Ya Mü’min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.
 8. Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.
 9. Ya Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.
 10. Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur, düşmanlarından intikam alır.
 11. Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.
 12. Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.
 13. Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.
 14. Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.
 15. Ya Gaffar : Tüm günahları af olur, bağışlanır, Allah(CC) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.
 16. Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.
 17. Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.
 18. Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah’tan(CC) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.
 19. Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.
 20. Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.
 21. Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.
 22. Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.
 23. Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.
 24. Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.
 25. Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.
 26. Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.
 27. Ya Semi : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.
 28. Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.
 29. Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur.
 30. Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.
 31. Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.
 32. Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.
 33. Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.
 34. Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.
 35. Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.
 36. Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.
 37. Ya Aliy : Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.
 38. Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.
 39. Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.
 40. Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.
 41. Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.
 42. Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.
 43. Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.
 44. Ya Rakib : Allah’ın(CC) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.
 45. Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.
 46. Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.
 47. Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.
 48. Ya Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.
 49. Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.
 50. Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.
 51. Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.
 52. Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.
 53. Ya Vekil : Allah’ın(CC) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.
 54. Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.
 55. Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurtulur.
 56. Ya Veli : Her işinde Allah’ın(CC) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.
 57. Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.
 58. Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.
 59. Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.
 60. Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.
 61. Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.
 62. Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.
 63. Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.
 64. Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.
 65. Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.
 66. Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.
 67. Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.
 68. Ya Samed : Allah’tan(CC) başka hiç kimseye muhtaç olmaz.
 69. Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.
 70. Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.
 71. Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.
 72. Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.
 73. Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.
 74. Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömre sahip olur.
 75. Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.
 76. Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.
 77. Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, hekes işini yapar.
 78. Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.
 79. Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.
 80. Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.
 81. Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.
 82. Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah(CC) bütün günahlarını affeder.
 83. Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.
 84. Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.
 85. Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.
 86. Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.
 87. Ya Cami : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.
 88. Ya Gani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.
 89. Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.
 90. Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.
 91. Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.
 92. Ya Nafi : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.
 93. Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.
 94. Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.
 95. Ya Bedi’u : Çalıştığı işte Allah’ın(CC) yardımıyla yükselir.
 96. Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.
 97. Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.
 98. Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.
 99. Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.

Esmaül hüsna ve  havasları