Hipnoz Eski Bir Usül Ve Şaman Ayini Şaman Davulu

şaman
şaman davulu hipnoz

ŞAMANLIKTA ESKİ BİR USÜL HİPNOZ: Şamanlık Asya kıtası başta olmak üzere tüm dünya üzerinde yaygın olan kültürdür. Kültür dedik çünkü Şamanizm tam bir din değildir.insanın doğayla bütünleşmede ruhani, pisişik yollara başvurmasıyla oluşmuş yarı din yarı kültürel bi oluşumdur. Şamanizmin tam olarak tanımına başka bir yazıda değineceğiz fakat burada söz konusu olan hipnoz şekli şamanizmle bağlantılı olduğu için şamanizmin yapısından kısa bir bahis geçtik. Şamanlar ruhlarla,doğayla yıldızlarla konuştuğuna inanılan büyücülükle rahipliğin arasında bir konuma sahip kişilerdir. Hitap ettikleri toplum üzerinde sözleri ve ritüelleri ile etki sahibi olmuşlardır. Ruhlara ,rüzgarla.yağmurla konuşan doğa üstü varlıklara danışan onlarla konuşan şamanlar bu yaptıkları ritüelleri hitap ettikleri topluma göstermek ve halkı tam bir teslimiyetle etki altına almak için hipnoz yöntemine başvurmuşlardır. Toplu olarak bu etkiyi sağlamak içinde uyuşturucu halisülasyon gösterici tozlar ve bitkiler kullanmışlardır. Gerek kendileri gerek hitap ettikleri topluluk için bu yöntemi kullanmışlardır. En basit örneği ise Amerikan kızılderililerinde görülen barış çubuğudur. Barış çubuğu içmek kişinin kendi isteğine bağlıdır ama bizim asıl bahsetmek istediğimiz eski usül ise ritüele katılan kişilerin kendi Rıza’sı olmadan yapılan toz ile etki altına alma üsulüdür. Rızası dışında hipnozetme?

Bu işlem şu şekilde yapılır, şamanlar zehirli mantarları kurutup toz haline getirir, bu tozu kullandıkları davula,davuldaki kumaş,ip ve deri parçalarına kendi elbiselerinin eteklerine uçuşacak şekilde sürerler. Halk ateşin başına toplandıktan sonra şamanlar ortada dönerek ayine başlarlar davullarına ve elbiselerinin eteklerine sürdükleri mantar tozu Şaman Ateş’in etrafında döndükçe havaya yayılır ve orada toplananlar bu mantar tozunu ister istemez solumaya başlarlar bu zehirli maddeyi solumaya başlayan ahali bi müddet sonra halisülasyonlar görmeye başlarlar ve değişik hayaller ruhlar başka varlıkları görmeye başlarlar. Bu durum aldıkları doza göre değişir, şamanlar kendileri bu doza alışık olduğu için onlarda aşağı yukarı aynı hayalleri görse de  ritüel yöneticisi olarak daha baskın şekilde ayini tamamlar. Ayin süresince Şaman her davula vurduğunda uçuşan mantar tozlarını, döndükçe eteklerinden uçuşan mantar tozlarını halk solumaya  davam eder ve kendinden geçer. Bu süreçte gerçeklikle hayal arasında yaşananlar halk üzerinde hipnotik bir etki bırakır, hatta zamanla bu maddeye olan bağımlılıkları onları şamana ister istemez bağımlı kılar. onun yanındayken gördükleri yada hissettikleri bu hali şamanın manevi gücüne yorarlar,bundan sonra şaman onlar için ruhlarla öteki alemle konuşan ve halka bunu gösteren menevi bir kişiliktir. Şamanların majikal kişilikleri ve yetenekleri elbette vardır fakat bu uygulanan işlem halka yönelik toplu bi hipnoz şeklidir. Böylelikle hipnoz sayesinde  kendileri, inançları ve sözleri halk için vazgeçilmez olur.

 

Okültist,Araştırmacı

Ertan ALYAPRAK