Cinler Ve Toplumda Gereksiz Cin Korkusu

cin
cinler

Cin Kutsal kitabımızda anlatıldığı şekilde dumansız Ateş’ten yaratılmış varlıklardır. Tıpkı Adem oğulları gibi özgür iradeli yaratılmışlardır, erkeği,dişisi, iyisi,kötüsü,Alimi,cahili,inançlısı,inançsızı,müslümanı,hıristıyanı,yahudisi,putperesti olan ve  Allah cc ye kulluk vazifesi ile mükellefiyeti olan varlıklardır. Yaratılışları Adem oğlundan çok  öncedir , öyleki Adem oğlu yaratılmazdan evvel dünya ahalisinin cinler olduğu söylenir.  Tevhid inancına sahip olanlara Cin denir,  kafir ve putperest olanlarına ise şeytan denir. Yani Cin ve şeytanı ayırt etmek lazımdır ve önemlidir.

Genel olarak tıpkı bizler gibi aile hayatları vardır, doğar,yaşar ve ölürler, dişilerine peri denir. Yukarda bahsettiğimiz gibi Cinlerde insanlar gibi Allah cc ya kulluk ile mükelleftir. Toplumdaki gereksiz korkunun aksine cinlerin insanlara musallat olma gibi bir derdi çabası yoktur, onlarda bizler gibi yer içer,doğar,yaşar,ölürler. insana musallat olanlar ve düşmanlık eden şeytanlardır. Şeytanlar statü olarak hiyerarşik bir düzene sahiptir, kendilerinde en üst olanı malum aynı şeytan adıyla ve iblis adıyla da bilinen varlıktır,bunun güçlü yardımcılarına ifrit denir, diğerleride alt tabakadan yetkisine yaşına göre sıralanır, ırklarına göre farklı fiziksel yapıları vardır, bunların içinde insan fizikine yakın yapıya sahip olanları bile vardır.

Birde demonlar vardır, demonlarda şeytandır fakat İblis’e bağlı değillerdir, bunlar kalabalık aşiret yapısı ile Astral boyutta sadece kendi liderlerine kesin mutlak bir bağlılık ile kalabalık gruplar halinde  yaşarlar. Demonlar bizim boyutumuza genelde geçmezler, bizim boyutumuza geçişleri nadirdir ve ağırlıklı olarak kendi içine kapalı bi yaşamları vardır, demonların kendine özgü fiziksel yapılarıda farklıdır, şeytanlara pek benzemeyen bu yapıları ile sanki hepsi birbirinin kopyası gibi çok kalabalık guruplar halinde yaşarlar. Bizim boyutumuza geçtiklerinde ise  aşırı derecede saldırgan ve tacizkar  bir tutum alırlar, ama yukarda dediğim gibi bu boyuta pek geçmezler. Mutlaka duymuşsunuzdur bazen haberlerde çıkar, taşlanan evler,durmadan yangın çıkan eşyaları durduk yere yanan evler işte bu demonların işidir. Demonlar hem Allah cc ye hamde şeytana asidir, tek inançları başlarındaki liderlerinedir. Bu özellikleri ile farklı bi şeytan türüdür.

şeytanlardan korunmanın yolu ise ilk olarak vesvesesine kendinizi kapatmaktır, daha sonra titreşiminizi ve frekansınızı bunlara karşı  sağlamlaştıracak olan korunma ayetlerini duaları okumaktır. şeytanın en büyük silahı vesvesedir.   La ilahe illallah ise sizden duymak istemediği en korktuğu silahtır. Ayetel kürsi, felak ve nas sureleri, Fatiha suresi,İhlas suresi okumak sizi korumaya alacaktır. Unutmayın gece yatarken bir ayetel kürsi okuyan kendi ile birlikte ailesini hatta komşusunu bile muhafazaya alacak bir enerji alanı meydana getirir.

  Bu yazıda Asıl bahsetmek istediğimiz ve çoğu Zaman haksız ithamlara maruz kalan ve adını bile söylemekten kaçınılıp üç harfli gibi komik tabirlerle anılan inançlı müslüman Cinler ise masum ve kulluk vazifesini yerine getirmekten başka derdi olmayan düzgün varlıklardır. Bunların insana musallat olmak gibi rahatsız etmek gibi bi amaçları yoktur. Hatta sizin haberiniz bile olmadan yukarda bahsettiğimiz şeytanlara karşı sizi korurlar bile. Bunların içinde meslek erbabı olan, Alimi yüksek makamı olan büyük cinlerde çoktur. Yüksek makamlı cinlere Hüddam denir, gayet muhafazakar hakiki dindar ve samimi sevecen bir yapıya sahiptirler. Dostlukları değerlidir, ,insana saygıları ve sevgileri vardır. Mensup oldukları ırka göre farklı fiziksel yapıları vardır, genelde cinler kısa diye bilinse de gayet uzun boylu ve yapılı olan ırklarıda vardır. Bunlardan bazısı insan görünümüne çok yakındır, sadece el ve ayak yapılarından ayıt edilebilir. Hiç bir şekilde insana zarar verme gibi bir durumları olmaz, hatta haberiniz dahi olmadan zor zamanlarınızda size yardımcı oldukları, korudukları durumlar çoktur. Bu sebepten dolayı Cinlerden gereksiz bir korkuya kapılmak yersizdir, Onların size zarar vermek gibi bir amacı yoktur, Onlarda tıpkı sizler gibi Allah cc ye kulluk eden varlıklardır.