Büyü Nasıl Etki Eder, Büyünün Enerjisi

Büyü
Büyü Nasıl etki eder

Büyü nasıl etki eder, büyünün gücünü belirleyen faktörler nelerdir bu yazımızda bunlara değineceğiz. Büyü her kültürde farklı fakat çoğu birbirine benzer ritüeller ve malzemeler kullanılarak yapılır, kara büyülerde mezar toprağı, kan, pis ortam, kötü koku kullanılması genelde evrensel bi durumdur. Büyüde kullanılan malzemeler yapılan büyünün ağırlığını belirleyen faktörlerden biridir. 

Büyü‘de etki eden şey asında kullanılan malzeme ve yapılan ortamdan ziyade, büyü yapılan malzemeye yüklenen enerjidir, mesela herhangi bir mezardan alınan bir toprak hiç kimseye bi zarar veremez, fakat bu toprak ve temsil ettiği ölüm enerjisi hedef kişiye yönlendirildiğinde büyü etkisi başlar. Kimseye bi zararı dokunmayan toprak bu şekilde büyüye dönüşür. Elbette bu enerjiyi yönlendirmek ayrı bi sanattır, ayrıca yapan kişinin titreşim seviyesine göre yönlendirilen enerjinin yoğunluğu artar. Yapan kişinin seviyesi ve yönlendirdiği enerji büyünün gücünü belirleyen asıl faktördür.

Büyü’de kullanılan sembollerin ve malzemelerin temsil ettiği enerjiler destek faktörleridir, mesela domuz tüm insanlar tarafından pis bi hayvan olarak bilinir, bu toplu bilinç sayesinde domuz üzerinde yoğunlaşmış ve kalıplaşmış pislik enerjisi vardır, büyü yapan kişi bu toplu enerjiyi destek noktası olarak kullanır ve bunun üzerine çalışmasını inşa eder. Aynı şekilde mezar denince akla ölüm gelir, tüm insanların bu Ortak yoğun düşüncesi ile ölüm enerjisi otomatik olarak yüklenmiş mezar toprağı büyücü için hazır bir malzemedir. Geriye sadece bu enerjiyi hedef kişiye yönlendirmek kalmıştır.

Bunlar yıkıcı enerjili büyülerdir, elbet büyü bundan ibaret değildir aşık etmek için yapılacak büyüde farklı nesneler ve enerjileri kullanılır. Bunlar haricinde dört elementin enerjilerinden de faydalanılır, ateş enerjisi ile aşık etme, rüzgar enerjisi ile getirme yapmak bir örnek olabilir. Burda en güçlü nokta enerjileri yönlendirebilmektir.

Büyü yapılan bir kişi kendisine yapılmış büyü malzemesini bulsa bile bu çözüldüğü anlamına gelmez, zaten kişiye zarar veren bulduğu malzeme değil, o malzemeye yönlendirilmiş enerjidir. Büyünün tamamen bozulması için o enerjinin dönüştürülmesi bertaraf edilmesi gerekir.  Büyünün etki mekanizmasını çözmek için temsil ettiği enerjinin ve frekansının tespiti yapılır, bu tespitden sonra büyü enerjisi hedef üzerinden giderildiği zaman çözülmüş olur.